Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with several hosts (David Vaneck, Jayashri Nagaraj, K R

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, June 8, 2013
08:00 to 10:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Composer Piece Label
T M Krishna kanakAmbari kAruNyAmRtalahari - Kanakangi - M Dikshitar N/A
T V Ramprasadh arunam idE dayAnidhE - Ratnangi - Koteeshwar Iyer N/A
Bombay Sisters (Lalitha, Saroja) Ganamurthe Shri Krishna - Ganamurthe - Thyagaraja N/A
Gayathri Venkatesan ana durge vanaspati - Vanaspati - Muthiah Bhagavatar N/A
Sudha Raghunathan evaritO nE delpudu rAma - Manavati - Thyagaraja N/A
Subbalakshmi Swaminathan Vadivel Murga - tanarupi - Suddha Satbhavananda N/A
Gayathri Venkaraghavan enna perum tavam - sahana - Maha Periyava N/A
Barun Pal Dhun N/A
Pandit Jasraj & Pandit Hariprasad Chaurasia Rag Jog N/A