Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, November 4, 2006
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Comments
Srirangam Gopalaratnam (SG) Varadarajam NA Saranga Raga - Dikshitar
SG Paraku Nikelara NA Kiranavali Raga - Thyagaraja
SG Bagayannaya NA Chandrajyoti Raga - Thyagaraja
SG Evva Derugunu NA Mohana - Annamacharya
SG Dhira Samire NA Tilang Raga - Jayadeva Comp.
SG Baso Mere NA Meera Bhajan
Pannalal Ghosh (PG) Rag Chandramauli NA
PG Rag Hansanarayani NA
PG Rag Deepawali NA
PG Rag Sarang NA
PG Bhairavi Thumri NA
PG Bhatiali Dhun NA