Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, July 8, 2006
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
D K Pattammal Sri Mahaganapathim Not Available (NA) Atana Raga Jayachamaraja Wodeyar Kriti [JWK]
Rudrapatnam Bros. Sri Chamundeswari NA Kannada Raga JWK
S. Shankar Paripahimam NA Shubhapantuvarali raga JWK
K V Narayanaswamy Maanayata NA Kokilapriya Raga JWK
(Not known) Vimalambike NA Vijayavasantha Raga JWK
D K Pattammal Sri Jaalandharamashrayam NA Gambhiranaata JWK
Hirabai Barodekar [HB] Rag Ahir Bhairav NA NA
HB Rag Durga NA NA
HB Rag Yaman NA NA
HB Rag Pillo NA A Thumri
HB Bhajan - Chakar Rakhoji NA