Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, March 25, 2006
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
S. Rajeswari Kamalambike 147782/83 EMI Thodi Raga
Vijaya Siva Somasundareswaram NA Sudha vasantham
Shantha Subrahmanyam Sri Bhargawi NA Mangala Kaishiki
D.K.Jayaraman Guni Janadhi Nuta NA Gurjari
D. K. Jayaraman Purahara Nandana NA Hamir Kalyan
Radha & Jayalakshmi Santhan Ramaswami NA Hindola Vasantham
S. Rajam Iyer Kalavathi NA Kalavathi
D.K. Pattammal Mamava NA Manirang
D.V.Paluskar Four pieces NA Rags Hamir, Rag Lalit, Vibhas & RShjree