Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, February 11, 2006
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
A. Vasudha Sada yenna Hrudayadolage Thaarakka bindige Jhankar
Singh Bandhu Rag Kalavathi - vilambit in Jhoomra & drut in teental Jugalbandhi HMV
Radha Jayalakshmi Jagavasuthihudella - Sankarabharanam - Misra Chapu - Purandaradasa Connoisseur's delight HMV
Maharajapuram Santhanam Rama ninnu nammina - Mohanam - Adi - Muthayya Bhagavathar Maestro's choice Music Today
Charumathi Ramachandran Devi bandanamma - Yaman Kalyani - Adi - Purandaradasa Connoisseur's delight HMV
Bismillah Khan Rag Bhairav Bismillah Khan & Vilayat Khan
Sudha Raghunathan Karthikeya - Thodi - Adi - P. SIvan Tharunam Idhuvae Amutham
Sudha Raghunathan Sri Madhava - Behag - Adi - P. Sivan Tharunam Idhuvae Amutham