Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, December 10, 2005
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
E Gaayathri Pattividuva Raadu s/t Ragam Manjari
Kishori Amonkar Chalori Sakhi Sautan Ghar s/t Raga Lalit Vibhas
Maharajapuram Santhanam Kuzhaloothi Manamellam s/t Ragam Kaambhoji
Shivkumar Sharma Santoor s/t Raga Jog
U Srivinas Saadinchane s/t Ragam Arabi
Kunnakudi Vaidyanathan Himagiri Thanaye s/t Ragam Suddha Dhanyasi
Amjad Ali Khan Sarod s/t Raga Charukesi
M S Subbulakshmi Viriboni s/t Ragam Bhairavi