Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, October 15, 2005
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
Rajam Pushpavanam Akshayalingavibho NA RAGA Shankarabharana
Rajam Pushpavanam Kai Vidalagada NA Raga Hasadwani
Rajam Pushpavanam Kana Kankodi NA Raga Kambhoji
Srirangam Goapalaratnam Nadasudha Rasambilanu NA Raga Arabhi
Srirangam Goapalaratnam Bhajare Bhaja Manasa NA Kannada
Srirangam Goapalaratnam Evvari Vada NA Khamas
Manjiri Asanare-Kelkar Raga Shuddha Sarang FMRCD 007 Raag Rang A vlilambit and Madhyalaya
Manjiri Asanare-Kelkar Raga Multani FMRCD 007 Raag Rang Madhyalaya piece
Manjiri Asanare-Kelkar Raga Bibhas FMRCD 007 Raag Rang Incomplete - fade out