Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Jayashri Nagaraja

Classical Music from the Indian subcontinent

Saturday, February 22, 2020
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
Umakant & Ramakant Gundecha Shambo Mahadeva Shankara trilochan - drupad stuti Bhaktimala Shiva v. 2 Music Today
Sikkil Gurucharan Sree Dakshinamurthi - Phenadyuti - Adi _ M. Dikshitar Trinetram Amutham
Madurai Mani Iyer Vathapi - Hamsadhwani - Adi - M. Dikshitar N/A n/a
Bombay Jayashri Sri Saraswathi - Aarabhi - Rupakam - M. Dikshitar Chiselled aesthetics n/a
MS Subbulakshmi Diwakara Tanujam - Yadukula kambhoji - M. Dikshitar Youtube Youtube
Veena Sahasrabuddhe Bilaskhani Todi - Vilambit in Jhap tal, Drut in Teental Tribute to Miyan Tansen v.2 Rhythm House Classic
GN Balasubramaniam Swaminatha paripalaya - Nata - Adi - M. Dikshitar GN Balasubramaniam Inreco
Bombay Jayashri Kanchadalayatakshi - Kamalamanohari - Adi - M. Dikshitar Popular Devi Krithis Inreco
ML Vasanthakumari Mamava Meenakshi - Varali - Adi - M. Dikshitar Youtube Youtube
Prabha Atre Shiva har har mahadev - Rag Shankara Niranjani Ninaad
DV Paluskar Thakur tum sharan Heriitage SaReGaMa
Gangubai Hangal Rag Abhogi -Drut teental Voice of Tradition Welt Musik