Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with David VanEck

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, November 9, 2019
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
Emani Shankara Sastry Varnam - Viriboni ninne Kori - Bhairavi - Pacimiriyam AdiappaiyA Inde du Sud - l'Art de la Vina Playasound 1975, on vina
Bidur Mallik & Sons Raga Multani The Fast Side of Dhrupad Wergo 1994, Dharbanga gharana
M. Lalitha & M. Nandini AkhilANDEshvari rakSamam - DvijAvanti - Dikshitar Dikshitar Devi Mala Santhananda Soundscapes 2007, violin duet
Apratim Majumdar Raga Tilak Shyam Homage to Pandit Ravi Shankar Questz World 2013, on sarod
Kedar Naphade Raga Mishra Shivranjani Suvaadini Underscore Records on harmonium
Nithyashree Mahadevan BhAvayAmi GopAluBAlam - Yaman Kalyani - Annamacharya Sangeeth Sangamam Geethanjali 2002
G. N. Balasubramaniam Kari kaLabha mukham - SavEri - Dikshitar The Glorious Music of G. N. Balasubramaniam Oriental 1910-1965. Recorded late 1964 or early 1965
Gundecha Brothers Shiva Shiva - Raga Adana na na Thank you, Ramakant Gundecha