Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Jayashri Nagaraja

Classical Music from the Indian subcontinent

Saturday, November 17, 2018
10:00 to 12:00
Indian classical
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
G. Srikanth Jaya jaya -Nattai - Kanda chapu - Purandaradasa Dakshin v.1 Rajalakshmi Audio
Sandhya Mukherjee Komal Rishabh Asaveri - Khyal in teental - Ab bhai bhore Classical Reflections SaReGaMa
Sandhya Mukherjee Bhatiyar - Khyal in Ektal - Mai to tero Classical Reflections SaReGaMa
Lalgudi GJR Krishnan & Lalgudi Vijayalakshmi Saravana bhava guhane - Madhyamavathi - Adi - P. Sivan Dec season 2004 Charsur
DK Pattamal Kavava - Varali - Adi - P.Sivan Papanasam Sivan Songs
Sowmya Kanavendamo -Sriranjani - P. Sivan Chitsabai Rajalakshmi Audio
Ramesh Narayan Raag Poorvi - Mahi pahi - Jhaptaal; Mor pinch raj - teental Legacy of Mewati Gharana PMN
Ranjani & Gayathri (Vocal) Kundram Kudi - Todi - Adi - P. Sivan The Awakening Carnatica
Sowmya Idadhu Padam - Khamas - Papanasam Sivan Chitsabai Rajalakshmi Audio
Ranjani & Gayathri (vocal) Maadayai - Vasantha - Adi - Papanasam Sivan The Awakening Carnatica
Gundecha Bros Raag Kedar - Chitrakoot ati vichitra - Jalad Chautaal Raga Kedar Sundaram Records
Gundecha Bros Raag Kedar - Chori chori - dhamar Raga Kedar Sundaram Records
Bombay Jayashri Cittam irangadenayya - Sahana - Mishra chapu - P. Sivan Bramhanandam Amutham
Bombay Jayashri Sivaganga nagara - Punnagavarali - Adi - P. Sivan Bramhanandam Amutham