Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Jayashri Nagaraja

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, October 6, 2018
10:00 to 12:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
Parveen Sultana and M Dilshad Khan Bhavani - Bhairavi CMANA - LA concert 1977 CMANA
Sudha Raghunathan Sadasraye - Chamaram - Rupakam - Dikshitar Dikshitar v.3 Music Today
S. Sowmya (vocal) Mamavathu - Hindolam - Adi - Mysore Vasudevachar Devi Krithis Inreco
DK Jayaraman Sri Kamalambike - Sri - Khanda Eka tal - M. Dikshitar Kamalamba Navavarana Krithis Sangeetha
Amir Khan Bageshri - Vilambit in Jhoomra tal, Tarana in drut teental A life in music Saregama
Bombay Jayashri (Vocal) Sri Saraswati - Aarabhi - Rupakam - Dikshitar Chiselled aesthetics n/a
Maharajapuram Santhanam (vocal) Kamakshi - Varali - Mishra chapu - Shyama Sastry Maharajapuram Santhanam Lakshimisha Recording Company
Gayathri Venkataraghavan (vocal) Chandi Prachande - Kapi - Sri Ganapathy Sachidanda Swamiji n/a n/a
Neyveli Santhanagopalan Karpagame - Madhyamavathi - Adi - P. Sivan Supreme Classics Inreco
Shobha Gurthu Rag Jaijaiwanti in teental Shobha Gurtu CMP Records
Shobha Gurthu Rag Basant - Phagwa brij dekhan ko - teen tal Shobha Gurtu CMP Records
Sanjay Subrahmanian (Vocal) Mayamma - Ahiri - Adi - Shyama Sastry Dec Season 2002 Charsur
Malladi Brothers Kasi Visalakshi - Purvi Kalyani -Rupakam - Dikshitar Malladi brothers Amutham
Maharajapuram Santhanam Himagiri tanaye - Suddha Dhanyasi - ADI_ M. Bhagavathar Maestro'c choice Music Today
Pt. Jasraj Mata Kalika - Rag Adana n/a n/a