Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with several hosts (David VanEck, Jayashri Nagaraj, K R

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, May 12, 2018
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
Jayatheerta Mevundi Jai Jai Ramakrishna hare Teertha Vittala Sagar
Nisha Rajagopalan Karuna Jooda - Varali - Shyama Sastri - Mishra Chapu Ksetra - Devi Krithis Charsur
Gundecha Brothers Rag Kedar - Chori Chori - Dhamar Rag Kedar Sundaram
Bhimsen Joshi & Balamurali Krishna Rag Malkauns/Hindolam - Tarana/Tillana - Teen tal/Adi tal Eternal Jugalbandhis Sony
Ravikiran n/a n/a n/a
U. Shrinivas Durmarga - Ranjani - Rupakam - Thyagaraja U. Shrinivas RPG
Ajoy Chakraborthy Chhaila rokey re - Thumri in Mishra pahadi - Adda tal Shringar Music Today
Vittal Ramamurthy Innu daya barade - Kalyanavasantham - Khandachapu - Purandaradasa Swaradhara Madhuranatham