Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Ram Ramaprasad

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, March 25, 2017
10:00 to 12:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

ArtistSongAlbumLabelComments
Bhavadhaarini AnantharamanMaha Ganapathen/an/aRaga Natanarayani; Dikshitar comp.
T V RamaprasadhNarasimham Ashrayamin/an/aRaga Jayashuddhamalavi; Dikshitar
B V Raman and B V LakshmanSharavathya Bhagavatyan/an/aRaga Chayagaula; Dikshitar
R HemalathaHimachalakumarimn/an/aRaga Jhankarabhramari; Dikshitar
Ambhujam VishwanathanSharavathy Thatavasinin/an/aRaga Sharavathy; Dikshitar
Mambalam SistersVaradaraja Vavan/an/aRaga Gangatarangini; Dikshitar
S RamanathanNagalingam Bhajehamn/an/aRaga Shankarabharanam; Dikshitar
S SowmyaNarmada Kaveri Nilayen/an/aRaga Namadesi; Dikshitar
Sanjay SubrahmanyanGovindarajena Rakshitohamn/an/aRaga Mechabauli; Dikshitar
M BalamuralikrishnaShringararasamanjarin/an/aRaga Rasamanjari
Kushal Das (Sitar)n/an/an/aRaga Sohini
Ramchatur Malikn/an/an/aRaga Sindura
Venkateshkumarn/an/an/aRaga Durga