Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Rungun Nathan

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, January 28, 2017
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
V K Raman (Flute) Gajavadana - Hamsadhwani - Purandaradasa Divine Melodies Melvoice
Gayathri Venkataraghavan (vocal) Ragaratna Mallikace - Reetigowla - Thyagaraja The Eternal Reetigowla Rajalakshmi Audio
Bhimsen Joshi (vocal) Par Karo Araj Suno - Puriya Dhanashri Twilight Melodies SaReGaMa CDNF 150447 (2002)
K V Narayana Swami (Vocal) Pakkala Nilapadi - Kharaharapriya - Thygaraja Collectors Choice Kosmic Music CDNF 286
Geeta Javadekar (Vocal) Aaj Aanjan Dio Radhika - Brindabani Sarang Smt, Geeta Javadekar Neelam NICV 123
M S Subbalakshmi (Vocal) Jagadodharana - Kaapi - Purandaradasa Youtube N/A
V K Raman (Flute) Jagadodharana - Peelu - Purandaradasa Divine Melodies Melvoice
Jitendra Abhisheki (Vocal) Rag Bhairavi - Rehena Nahin Des Biran Hai - Kabir das Jitendra Abhisheki Neelam Audio NICV075
Madurai Somu (Vocal) Siva Siva Siva Yena - Pantuvarali - Thyagaraja Paddhatti Charsur Digital
Shruthi Sadolikar (Vocal) Rag Miyan Ki todi - Langara Kankariya Ji Na Maro Shruthi Sadolikar Neelam Audio NI5346