Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Ram Ramaprasad

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, September 24, 2016
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

ArtistSongAlbumLabelComments
A Kanyakumari (Violin)Kodanda Ramam Anishamn/an/aRaga Kokilaravam; Dikshitar comp.
D K PattammalNee Sati Evvaren/an/aRaga Bhairavi; Spencer Venugopal comp.
Ananthalakshmi SadagopanShankara Shri n/an/aRaga Hamsanandi; Swathi Thirunal comp.
RamakrishnanmurthyRamabhakti Samrajyamun/an/aRaga Shudhabangala; Thyagaraja comp.
T M ThyagarajanSarva Vigna Haranan/an/aRaga Abhogi; Spencer Venugopal comp.
Ranjani & GayatriThonru Nigazhndan/an/aRaga Bhairavi; Subramanya Bharathi
Ananthalakshmi SadagopanAye Giridhara Payen/an/aRaga Puriya dhanashri; Swathi Thirual comp.
Maharajapuram SanthanamThillanaYouTuben/aRaga Basanth Bahar; Maharajapuram Santhanam comp.
Shobha GurtuKit Gaye Bawari Bana KeCD-B93006Music TodayA Thumri
Anjanibai Malpekarn/aYouTuben/aRaga Hameer
M Venkatesh Kumarn/aYouTuben/aRaga Jaunpuri
Anjanibai Malpekarn/aYouTuben/aRaga Gunkali
Anjanibai Malpekarn/aYouTuben/aRaga Gunkali