Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Hosts (David, Jayashri, Ramaprasad, Rungun)

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, March 7, 2015
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
Gayathri Venkataraghavan (Vocal) Bhajana seyave o manasa - Kedaram - N/A Private Collection
Ajay Pohankar (Vocal) Saiyan Gaye Pardes - Pahadi N/A Private Collection
M D Ramanathan (vocal) Rama pahi megha shyama - Kapi - Thyagaraja N/A Private Collection
Irshad Khan (Sitar) Farsi Dhun - Bhairavi N/A Private Collection
K S Gopalakrishnan (Flute) Gopalakapahimam - Revagupti - Swati Thirunal N/A Private Collection
Omkar Dadarkar (Vocal) Piyu pahan lagi - Gaudsarang N/A Private Collection
K V Narayanswami (Vocal) Manasa Guruguha - Anandabhairavi - M Dikshitar N/A Private Collection
Sankaran Namboodri (Vocal) Chakane Raja - Kharaharapriya - Thyagaraja N/A Private Collection