Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with several hosts (David Vaneck, Jayashri Nagaraj, K R

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, December 13, 2014
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
Nedunuri Krishnamurthy (Vocal) Gajanayutam - Veghavani - M. Dikshitar N/a Private Collection
Nedunuri Krishnamurthy (Vocal) Vandeham - Hamsadhwani - Annamacharya N/A Private Collection
Nedunuri Krishnamurthy (Vocal) Endaro Mahanubhavulu - Sri - Thyagaraja N/A Private Collection
Vishwas Shrigaonkar (Vocal) Marathi Abhang - Devabade N/A Private Collection
Malladi Brothers (Vocal) Nera Nammithi - Kanada - Poochi Srinivas Iyengar N/A Private Collection
Purbayan Chatterji (Vocal and Sitar) Rag Multani - Daya Karo Hey Giridhar Gopal N/A Private Collection
Vijay Siva (Vocal) Ranganayakam - Nayaki - M. Dikshitar N/A Private Collection
Ravishankar (Sitar) Rag Mishra Bhairavi N/A Private Collection
Nedunuri Krishnamurthy (Vocal) Narayana ninna - ShudhaDhanyasi - Purandaradasa N/A Private Collection
V K Raman (Flute) Pranamamyaham - Gowla - Mysore Vasudevacharya N/A Private Collection