Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with several hosts (David Vaneck, Jayashri Nagaraj, K R

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, March 15, 2014
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
Sanjeev Abhyankar Baaje damaru - Rag Gunkali Classical Vocal - Sanjeev Abhyankar Raag Rang
Rsahid Khan Sumirana Shankar varja parijaar Morning Glory EMI
Gayathri Girish Kalyanarama - Hamsanadham - Adi - Oothukadu Venkatasubbier Rama Namam Amutham
Gayathri Girish Kalaharana melara - Shuddhasaveri- Rupakam - Thyagaraja Rama Namam Amutham
Amir Khan Raga Megh - Vilambit khayal "Barkha ritu" set to Jhumra tal, tarana in ektal Taskeen - Ultimate Bliss Ninaad
Sowmya Janaki pathe - Karaharapriya - Adi - P.Sivan Priya Amutham
S. Sowmya Sandhehamunu - Ramapriya - Adi - Thyagaraja Priya Amutham