Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with several hosts (David Vaneck, Jayashri Nagaraj, K R

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, January 25, 2014
09:30 to 11:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label
Umakant & Ramakant Gundhecha Jayathi, jayathi Shri Ganesh..traditional stuti dhrupad Bhaktimala-Ganesh v.1 Music Today
Sumithra Vasudev - RK Shriram Kumar, K. Arun Prakash, N Guruprasad Amba Nilayatakshi - Nilambari - Adi - Muthuswamy Dikshitar Devi Krithis - Ksethra Charsur
Nisha Rajagopal - HN Bhaskar, J. Vaidhyanathan Deva Devottama - Yadukula kambodhi - Adi - Annamacharya Yadukulakambhoji Charsur
Amritha Murali - Mysore V. Srikanth - B. Ganapathyraman - Anirudh Atreya Shivakamasundari - Jaganmohini - Rupakam - G. Bharathi Devi Krithis - Ksethra Charsur
Samarth Nagarkar Interview n/a n/a
Gayathri Venkataraghavan _ MR Gopinath - N SkandaSubramaniam - T Rajaganesh Ragam tanam pallavi in Hamsanandham n/a n/a