Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Ram Ramaprasad

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, November 16, 2013
12:00 to 14:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

ArtistSongAlbumLabelComments
S Shashank (Flute)Raghu Vamsha Sudhan/an/aRaga Kadanakuthuhala; Patnam Subramania Iyer
B V Raman and B V LakshmanA Varnamn/an/aRaga Ranjani; B V Raman comp.
M BalamuralikrishnaNamasthe Paradevathen/an/aRaga Devaranji; Dikshitar comp.
B V Raman and B V LakshmanBhajare Manasan/an/aRaga Gaula; Walajapet Venkataramana Bhagavathar comp.
Hyderabad SistersBhajare Manasan/an/aRaga Sugunabhushani; Patnam S Iyer comp.
Vidya KalyanaramanBhaja Madhavam Anishamn/an/aKarnataka Kapi; Mysore Vasudevacharya comp.
Sikkil SistersBhajare Re Manasan/an/aKarnataka Devagandhari; Mysore Vasudevacharya comp.
Kalpagam SwaminathanPurahara Nandanan/an/aRaga Hamirkalyan; Dikshitar comp.
Kumar Gandharvan/an/an/aRaga Bahaduri Todi
Anand Bhaten/an/an/aRaga Kalashree
Shashank MaktedarJanu Mei Sub Tumarin/an/aRaga Sohni
Anand Bhaten/an/an/aRaga Maru Bihag