Sangeet - Classical Music from the Indian sub-continent

with Ram Ramaprasad

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, June 29, 2013
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

ArtistSongAlbumLabelComments
Seethalakshmi VenkatesanBrahmananda Valayen/an/aRaga Mand; J Wodeyar comp.
Seethalakshmi VenkatesanBaale Brihatshishtin/an/aRaga Simhendramadhyamam; J Wodeyar comp.
T M KrishnaEttanai Tan Vittai n/an/aRaga Anandabhairavi; Anai Ayya comp.
Ananthalakshmi SadagopanParuvam Parkan/an/aRaga Dhanyasi; Anai Ayya comp.
Suguna PurushottamanBhajana Seyaven/an/aRaga Kedaram; Anai Ayya comp.
Karaikudi Sambasiva IyerSarsiruhasana Priyan/aJayalakshmi AudioRaga Nattai; Puliyur Doraisamy Iyer comp.
Rajeswari PadmanabhanChittam Eppadiyon/an/aRaga Nadanamakriya; Vedanayakam Pillai
Abdul Karim KhanA Marathi melodyn/an/aRaga Bhimpalasi
Sawani ShendeChalo Sakhi Avo Avon/an/aRaga Hemant
Sawani Shenden/an/an/aRaga Durga
Sawani ShendeBolava Vittalan/anAn Abhang; Tukaram comp.