Sangeet

with several hosts (see description)

Classical and Folk Music from the Indian subcontinent

Saturday, October 6, 2012
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
Kadri Gopalnath Raga Arabhi Saxophone Vani "Nadha Sudha" by Thyagaraja
T.N. Seshagopalan Raga Sahana Carnatic Vocal EMI "Manamu Kavalanu" by H.M. Bhagavathar
Shashank & Purbayan Chatterjee gat in Raga Puriya Dhanashri Rasayana Sense World Music
Vani Sateesh Raga Suddha Saveri Carnatic Melodies Vishesha "Thaye Tripurasundari" by Papanasam Sivan
Salamat Ali Khan Raga Durga Salamat Ali Khan Nimbus
Sangeeta Shankar Thumri (unidentified raga) Melody & Rhythm Magnasound
Manganiyars Lunagar Vocal Music of Rajasthan King Rajasthani folk music