Sangeet

with Rajsekar Manokaran, Jayashri Nagaraja, K R Ramapra

Music from the Indian subcontinent of the classical and folk ilk

Saturday, June 4, 2011
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

ArtistSongAlbumComments
Mathangi SathyamurthySwaminathaNot Available [NA]Raga Nata; Dikshitar comp.
Ariakudi Ramanuja IyengarSarasijanabha SodariNARaga Nagagandhari; Dikshitar comp.
Sulochana PattabhiramanGanesha Skanda JananiNARaga Nagabhushani; Muthaiah Bhagavatar comp.
Lalgudi Jayaraman & Lalgudi GJR KrishnanSri Shankara GuruvaramNAViolin recital; Raga Nagaswaravali; Maha Vaidyanatha Sivan comp.
Sanjay SubrahmanyanSataleniNARaga Naganandini; Thyagaraja comp.
Prince Rama VarmaVeggalamintha Vrudha VrudhaNARaga Nagavarali; Annamacharya comp.
Bombay JayashreeNANARaga Sampurna Malkauns
Mahendra TokeNANARaga Puriya Dhanashree
Mahendra TokeNANARaga Bhimpalas