Sangeet

with Rajsekar Manokaran, Jayashri Nagaraja, K R Ramapra

Music from the Indian subcontinent of the classical and folk ilk

Saturday, June 4, 2011
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Comments
Mathangi Sathyamurthy Swaminatha Not Available [NA] Raga Nata; Dikshitar comp.
Ariakudi Ramanuja Iyengar Sarasijanabha Sodari NA Raga Nagagandhari; Dikshitar comp.
Sulochana Pattabhiraman Ganesha Skanda Janani NA Raga Nagabhushani; Muthaiah Bhagavatar comp.
Lalgudi Jayaraman & Lalgudi GJR Krishnan Sri Shankara Guruvaram NA Violin recital; Raga Nagaswaravali; Maha Vaidyanatha Sivan comp.
Sanjay Subrahmanyan Sataleni NA Raga Naganandini; Thyagaraja comp.
Prince Rama Varma Veggalamintha Vrudha Vrudha NA Raga Nagavarali; Annamacharya comp.
Bombay Jayashree NA NA Raga Sampurna Malkauns
Mahendra Toke NA NA Raga Puriya Dhanashree
Mahendra Toke NA NA Raga Bhimpalas