Sangeet

with Rajsekar Manokaran, Jayashri Nagaraja, K R Ramapra

Music from the Indian subcontinent of the classical and folk ilk

Saturday, November 13, 2010
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

ArtistSongAlbumLabelComments
S SowmyaGuruguhat AnyamCAR CD 1032CarnaticaRaga Balahamsa; Dikshitar comp.
M S SubbulakshmiMaragadha VadimuNot Available [NA]Raga Chenchuruti
T M Krishna - Parts 1, 2 & 3Lec-Dem on Nayaki & DarbarNALec Dem
A KananNACD-BMC-64HeritageRaga Durga
Sawai GandharvaJaao Jaao SakhiNANA
Sawai GandharvaPreet Na KijeNA
Malabika KananJhanana JhananaNA
A KananNACD-BMC-012HeritageRaga Miamalhar
Malabika KananNACD-BMC-39HeritageRaga Gaudmalhar
BalamuralikrishnaMahaneeyaNARaga Mahati
Malabika KananA ThumriCD-BMC-39HeritageRaga Khamaj
S SowmyaSadhu Jana ChittaCAR CD 1033CarnaticaRaga Purnapanchamam; Dikshitar comp.