Sangeet

with Rajsekar Manokaran, Jayashri Nagaraja, K R Ramapra

Music from the Indian subcontinent of the classical and folk ilk

Saturday, July 17, 2010
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
T. V. Ramprasad Prathrana - Raga Revagupthi Popular Dhevaranamas Amutham 1997
Gayathri Venkataraghvan Sabhapatiku Verudeivam - Raga Abogi - Rupakam - Gopalakrishna Bharathi DhrDha Bhakti Charsur Digital Works 2004
Vijay Siva Raghupathe - Raga sahana - Rupakam - Thyagaraja Thyagaraja Vaibhavam Music Today 2002
Hariprasad Chaurasia Raga Latangi, Vilambit in Ektaal, Madhyalaya in Teentaal Hariprasad Chaurasia - Maestro of Indian Flute SaReGaMa 2006
V. K. Raman Vathapi Ganapathim - Raga Hamsadhwani - Adi - Dikshitar Magic Bamboo Melvoice 2000
Maharajapuram Srinivasan & Ganesh Vishwanathan Ragathil Sirahdha Ragam Edhu - Ragamalika - Adi - Cuddalore Subramaniam Ragamalika Manjari Vani Media 2007
Anuradha Pal Vilambit Teental A Tabla Solo by Anuradha Pal Sur Aaur Saaz 2006
T. V. Ramprasad Bhagyadalakshmi - Raga Madhyamavathi - Purandaradasa Popular Dhevaranamas Amutham 1997