Sangeet

with Rajsekar Manokaran, Jayashri Nagaraja, K R Ramapra

Music from the Indian subcontinent of the classical and folk ilk

Saturday, March 13, 2010
09:00 to 11:00
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Composer Piece Soloist/
Performer
Label Comments
Dikshitar Pancha Matanga Kalpagam Swaminathan Not Available [NA] Raga Malahari
Dikshitar Neerajakshi Sanjay Subrahmanyan CMANA CD Raga Hindolam
Dikshitar Sadachaleshwaram T M Krishna Charsur-Jnanarnava Trust Raga Bhupalam
Dikshitar Viswanathena Kalpagam Swaminathan NA Raga Samantha
Kutti Kunji Thankachi Pari Pahi Kavalam Srikumar NA Raga Rasikapriya
Valyakori Thamboora Aakrathin T M Krishna Jaya TV Raga Khamas
Not Known Kannaare Kandana Honnappa Bhagavathar NA Ragamalika
Dwijendralal Roy Dhana Dhanye Pushpa M S Subbulakshmi NA NA
NA Alap and Jod Imrat Khan on Surbahar T Series SCI - SICCD 023 Rag Malkauns
NA Alap and Jod Imrat Khan on Surbahar T Series SCI - SICCD 023 Rag Madhuvanthi
NA Alap and Jod Imrat Khan Rag Saraswathi