Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, September 26, 2009
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Composer Piece Soloist/
Performer
Label Comments
Dikshitar Kanakambari T M Krishna Charsur Kanakambari Raga
Muthaiah Bhagavaatar Bhuvaneshwariya Nithyashree Not Available(NA) Mohanakalyani raga
Dikshitar Neelotpalambikayam S Sowmya Carnatica CR CD 1010 Poorva Gowla Raga
Shyama Sastry Meena Lochana D K Pattammal NA Dhanyasi Raga
Dikshitar Kalavathi S Rajam Iyer NA Kalavathi Raga
Swathi Thirunal Pahimam Sri Vageeshwari K V Narayanaswamy NA Kalyani Raga
Jayachamaraja Wodeyar Durga Devi Samraksha M S Sheela NA Dharmavathi
NA Rag Desh Dhondutai Kulkarni NA
NA Rag Meera Malhar Dhondutai Kulkarni NA
NA Rag Suha Dhondutai Kulkarni NA
NA Rag Lalit Gauri Ratnakar Pai NA