Sangeet

with Sangeet DJs

Saturday, March 8, 2008
09:00 to 10:30
Indian classical and folk
sangeet.wprb@gmail.com

other shows

Artist Song Album Label Comments
Muthuswami Dikshitar Ucchishta Ganapathau Not Available (NA) M Balamuralikrishna - vocal Kashiramakriya Raga
M Dikshitar Veenabheri NA Kalpagam Swaminathan - Veena Abheri Raga
M Dikshitar Jambhupathe Vol 1 - BRI 106 audio cassette Swarabhushani B. Rajam Iyer-Vocalist; Yaman Kalyan Raga
M Dikshitar Viswanathena NA Kalpagam Swaminathan - Veena Samantham Raga
M Dikshitar Govardhana Girisham NA K S Gopalakrishnan - Flute Hindolam
M Dikshitar Arunachalanatham Vol 1 - BRI 106 audio cassette Swarabhushani K V Narayanaswamy-Vocal; Saranga Raga
Vyasaraya Dasarendhare NA T R Subramanyam - Vocal Bilahari Raga
Vittala Dasa Guru Purandhara NA T R Subramanyam - Vocal Hamir Kalyan Raga
NA Rag Yaman - Alap LC 3042 Sony BMG music/Viji records L Subramaniam and V G Jog on Violin
NA Rag Yaman - Drut LC 3042 Sony BMG music/Viji records L Subramaniam and V G Jog on Violin
NA Rag Yaman - Vilambat LC 3042 Sony BMG music/Viji records L Subramania and V G Jog on Violin